De Startdag was een Feest!

This slideshow requires JavaScript.

De startdag van Buurtmoestuin Wilgenplantsoen was echt een feest! Dit is waar een buurtmoestuin voor bedoeld is: samen een tuin aanleggen, spelen met planten, aarde en takken, plezier maken, muziek maken en samen eten.

De wilgen zijn gesnoeid. Er zijn veel vuurdoornstruiken verwijderd. En er is smeerwortel geplant. In de loop van de week gaat de deelgemeente de verwijderde struiken opruimen en nog meer struiken verplaatsen naar andere plantsoenen. De ruimte die zo vrijgekomen is zal de komende weken ingericht worden voor een buurttuin.

Kom meehelpen! Op de vaste werkmomenten op dinsdagen en vrijdagen vanaf 14:30 (tot etenstijd).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s